top of page

Information om Ateljéföreningen Hospitalet

Uppsala kommun erbjuder möjlighet att hyra arbetslokaler för yrkesverksamma personer inom den kulturella sektorn, genom ateljéföreningen Hospitalet i Ulleråker.

Lokalerna ligger på andra våningen i det så kallade Hospitalet på Ulleråkersvägen 40a i Uppsala. De enskilda lokalernas storlek varierar mellan 5 m2 – 24 m2. Alla rum har cirka 3,5 m i takhöjd, ljusa väggar och stora fönster. Merparten av rummen är 10-11 m2.

I hyran ingår tillgång till egen arbetslokal samt gemensamt kök med balkong, toaletter, dusch och ett projektrum (på 50 m2) som är bokningsbart för större projekt eller offentliga evenemang. Som medlem förbinder man sig att delta i skötsel av dessa. Ateljéföreningen förfogar över gemensam teknisk utrustning som till exempel projektor, skrivare, dator, högtalare och möbler för de gemensamma utrymmena, som man får använda.

Hyreskostnaden ligger mellan 14 400 kr/år för 9 m2 och 38 400 kr/år för 24 m2 och lokalerna hyrs ut med förlängning av kontraktet ett år i taget. Uppsägningstiden är tre månader. Ansökningar om medlemskap tas emot löpande. Beslut om medlemskap i ateljéföreningen och tillgång till lokal fattas av Ateljéföreningen Hospitalets styrelse. Antagning till föreningen och tilldelning av lokal kommer att göras utifrån: den sökandes yrkesmeriter (undantag görs för nyutexaminerade från Konstnärliga högskolor), föreningsengagemanget, hur lokal-behovet ser ut i tid och storlek, samt vilken yrkeskategori man tillhör (50 % av lokalerna fördelas till bildkonstnärer och 50 % till övriga yrken inom kulturella och kreativa näringar). Relevant utbildning för yrket är meriterande. Mångfald bland medlemmarna eftersträvas.

Vid tecknande av hyreskontrakt för lokal, förbinder sig kulturarbetaren att bli medlem i Ateljéföreningen Hospitalet, ta del av föreningens stadgar och arbeta för föreningens bästa. Ateljéinnehavarna är ansvariga för föreningens drift, och ett ideellt engagemang från de enskilda medlemmarna är en viktig del för föreningen.

Ateljéföreningen Hospitalets ambition är att ha en aktiv kö.
Alla sökande som blir erbjudna en lokal förutsätts därför vara intresserade av att flytta in direkt. Möjligheten finns att tacka nej en gång, men tackar den sökande nej en andra gång, hamnar hen längst bak i kön. Om lokalens storlek inte överensstämmer med den man angett i ansökan har man dock rätt att tacka nej och behålla sin köplats. Det är alltså viktigt att i ansökan ange önskemål om storlek på lokalen.

Ladda ner blankett för intresseanmälan här.

bottom of page